#İçerik yönetim sistemi, #kalite yönetim sistemi, #döküman yönetim sistemi, #sınav ve anket yönetim sistemi, #üretim ve maliyet yönetim sistemi, #Özel uyarlamalar, #Raporlar ve Yazılımlar arası entegrasyon.

Voidev Nedir ?

Voidev SYS PHP tabanlı bir içerik yönetim sistemidir. Yıllarca çeşitli projelerde geliştiricilik yaptım. Kodladığım her projeden derleyip topladığım, düzenlediğim, aslında daha iyisini yapabilirdim dediğim, bütün işe yarar parçaları birleştirip bir içerik yönetim sistemi yaptığım bir kütüphane.
Gerek ticari uygulamalarda, gerek küçük projelerde, gerekse iş hayatımda karşıma çıkan problemleri çözmek için kullandığım, sürekli geliştirdiğim, her seferinde beğenmeyip üstüne düzeltmeler yaptığım bir modül.
Artık bütün bu kodları tek bir çatı altında Dokuz Sistem(2019 yılında kurulan şirketimiz) topladığım için söz konusu kodlarımıza bir ürün demenin zamanı gelmişti.

Kendi geliştirdiğimiz açık kaynak kodlu olan bölümlerimizi ücretsiz olarak indirip deneyip kullanabilir, kendi projelerinize entegre edebilir, ve bütün bunları yaparken benden ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.
Bizlerin ticari amaçlı yaptığı projeleri de bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Dizayn edilebilir

İstediğiniz temayı bu sisteme entegre edebilirsiniz.Fakat tema giydirme yapabilmeniz için kodlama bilmeniz gerekiyor :).

Zamandan tasarruf

Önceden yazılmış veritabanı sınıfları sayesinde uğraşmadan kendi benzer sınıflarınızı yaratabilir, ve yaratılmış sınıfları kullanarak ekranlar tasarlayabilirsiniz.FontAwesome icons available.

Projelendirme

Son kullanıcıların ihtiyaçlarını tam karşılayacak, nokta atış projeler yapabilirsiniz.

Responsive

Yaptığınız sistemleri mobil uyumlu olarak tasarlayabilir, ekstra modüller ekleyerek mobil sistemlerle de çalıştırabilirsiniz.

Kolay kodlama

Yazılım mimarisini tekrar baştan oluşturmadan, mevcut mimarimizin (alt yapımızın) üzerine ekranlar kodlayabilir, temel ve ileri düzey işler çıkarabilirsiniz.

Entegrasyon

Başka sistemler ile entegre olabilir, ticari veya ticari olmayan yazılımların raporlamalarını, veri akışını ve yazılımlar arası entegrasyonu bu sistem üzerinden yapabilirsiniz.

Projeler

Çözüm ortaklıkları - Yazılım Geliştirme, Özel Entegrasyon, Özel Raporlama

Yazılımlar arası entegrasyon, iş geliştirme, analiz ve kodlama hizmeti verdiğimiz, iş ve çözüm ortaklığını birlikte yürüttüğümüz yazılımlar..

Enroute Panorama özel raporlama, ExtendedAPI ile geliştirme,Çift yönlü entegrasyon panoramadan diğer ticari yazılımlara ,diğer ticari yazılımlardan panorama'ya özel aktarımlar (Netsis, Mikro, Dia), B2B, B2C uygulamaları.

Mikro Özel raporlamala, çek senet, kasa banka Patron raporları, Raporlama zamanlayıcısı ve dış kaynaklardan mikroya, fatura, sipariş, irsaliye, depo hareket ve ödemelerin kaydedilmesi işlemleri.

Dia özel raporlamalar, çek senet kasa banka günlük hareket raporları, Raporlama zamanlayıcısı, Power BI ile data görüntüleme ve analiz, Çift yönlü entegrasyonlar.

Kerzzpos'tan Logo(Netsis) e özel aktarımlar, Hızlı satış ekranından yapılan günlük satışların, stok bazında ödeme yöntemleri, ve satış miktarlarıyla Netopenx kullanılarak aktarılması, Kasa ve banka kayıtlarının muhasebeye kadar entegrasyonu.

Banka web servicelerinden veri çekme (GARANTİ BANKASI) ve bu verilerin Mikro, Netsis, Dia vb gibi diğer ticari yazılımlara hareket kaydı olarak aktarılması. Raporlanması ve raporlama zamanlayıcısıyla son kullanıcıya iletilmesi.

Özel maliyetlendirme raporları, yürüyen bakiyeli cari hesap ekstreleri, günlük özet ve detay hareket raporları, projelere özel paket yazılımlarda olmayan kopleks raporlama kodlamaları

Web tabanlı içerik yönetim sistemleri, E-ticaret, ön muhasebe, kalite uygulaması, personel hiyerarşi ve destek sistemi, döküman yönetimi, web tabanlı hızlı satış, sipariş ve stok hareketleri ekranları, üretim ekranları, serbest ve satıştan üretim kayıtları, Sınav, ve anket tanımlama-uygulama-raporlama, Görev tanım, görev işlem, iş tanımları, ve görev atama işlemleri. Web tabanlı raporlama, analiz ve sonuç işlemleri.

Erp Danışmanlığı

Büyük, Orta ve Küçük ölçekli Girişimciler ve KOBİ’lerin işletmeleri için mal ve hizmet üretiminde gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynaklarını en verimli şekilde planlayıp uçtan uca bütünleşik bir yapı ile yönetmeleri ERP yazılımları ile mümkündür. Her geçen gün hızlı bir şekilde değişen iş dünyasındaki ihtiyaçlar sürekli artmakta ve sistemlerin verimliliğine olan gereksinim daha da önem kazanmaktadır.

ERP yazılımları farklı sektörlerdeki ve çeşitli ölçekteki işletmelerin kullandığı stok kontrolü, üretim ve tedarik yönetimi, muhasebe yönetimi, müşteri ilişkilerinin yönetim süreçlerini bütünleşik hale getirerek kurumsal kaynak planlamalarınızı kolayca yönetip takip etmenize olanak tanır.

İşletme birimlerinin birbirleri ile tek bir veri tabanı üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı temeline dayanan ERP sistemleri işletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları vb. iş süreçlerinin entegre edilerek tek çatı altında toplanmasını sağlıyor. İşletmeler için kurumsal kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde planlanma, müşteri taleplerinin en etkin şekilde karşılanmasını ve bu süreçlerde de maliyetlerin azaltılması amacıyla konum olarak farklı yerlerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının koordinasyonunu ve kontrol edilebilmesini de sağlar. ERP Yazılımlar firmalar için oldukça yararlı ve kullanışlı sistemlerdir.

Özel Geliştirme

Kullanılan ERP Yazılımlarınız özel geliştirme ihtiyacını minimuma indirerek dikey ve yatay sektörlere ait fonksiyonel çözümleri bir arada sunmak için her işletmenin ihtiyaç duyacağı genel ve her sektörün ihtiyaç duyacağı temel özellikleri barındıran bir çözüm olarak tasarlandığına eminiz. Fakat yine de her paket program belli bir standartlara dayanmak zorunda kalınarak analizlenmiş ve kodlamalar da söz konusu kriterlere göre yazılmıştır. Bu durumda sizinle birlikte sorunlarınızı, isteklerinizi veya hayallerinizi çözümlemek bizlerin uzmanlık alanıdır. Bizler bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.

Uyarlama Danışmanlığı

ERP projelerini geçişi zor bir aşama haline getiren en önemli faktör mevcut sistemden vazgeçen ve yeni sisteme dahil olmaya çalışan işletme ve çalışanların refakat ihtiyacının tam olarak karşılanmamasıdır. Uyarlama danışmanlığı işletmelerin ERP çözümlerini işletme ile bütünleşik bir hale getirmek için analiz, kurgulama, uygulama ve işletim aşamalarında sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Sektörel Proje uyarlama danışmanlığı deneyimi ile anahtar kullanıcılara birlikte işletmenin kendi çalışanı gibi çalışarak işletmenin süreçleri ve ürün arasında köprü kuruyor olması gerekiyor. Proje Uyarlama Danışmanlığı kapsamında uluslararası metodolojilere bağlı olarak sektörel tecrübelerimizi müşterilerimize aktarırken proje geçiş sürecinde müşterilere Analiz aşamasından tanımlamaya kurgulamadan canlı geçişe kadar tüm aşamalarda rehberlik ediyoruz.

Firmanın genel süreçleri hakkından da analiz yapılması
Proje planı ve zaman takvimlerinin hazırlanması ve onaylanması
İşletme çalışanlarıyla kritik toplantıları yapılması
Projede ihtiyaç olan kaynakların (finansal fiziksel ve insan kaynakları dahil) tahsisi ve yönlendirmesi
Cari, stok, hesap planı gibi parametrelerinin belirlenmesi veri yapısının oluşturulması
Veri yapısına bağlı olarak belirlenen sistematikte koda dayalı verilerin hazırlanarak işletme ye uyarlanması
Süreç aşamalarının her bir modül ve iş paketi özelinde zaman, kaynak, kalite vd. kriterler üzerinden gözden geçirilerek değerlendirme toplantılarının yapılması değerlendirmesi

Süreç Danışmanlığı

Süreç danışmanlığı ile teknoloji, yazılım ve iş süreçleri arasında optimum maliyet ve otomitize bir iş alkışına sahip olmanız için gereken tüm çalışmalar yapılarak hızlı ve ölçümlenebilir bir işletme dönüşümünüzü destekliyoruz. Süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alan işletmelerin işletmelerine üst bir pencereden yeni bir bakışla bakarak işletme ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmelerinin ERP ürünü ve fonksiyonları açısından ihtiyaç duydukları çözümleri daha kolay seçip işletmede kullanımını oldukça rahat adapte olduklarını gözlemliyor bu nedenle sürece dayalı proje yönetimini destekliyoruz.

Süreç danışmanlığı, ERP projelerinin devreye alınma sürecini hızlandırırken iş yapış şeklinizde değişim ve süreçlerinizde şeffaflığı da birlikte getiriyor.

Lisans

Altyapı çalışmalarında kullandığımız #PHP ile mimarisini kodladığımız her çalışma ücretsiz ve açık kaynak kodludur. Zaten Github da uygulamalarımızın kaynak kodlarını paylaşıyoruz.
Dökümanlarımızda, uygulamalarımızı nasıl kullanacağınızı da detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
Bizler zamanımızı siz zaman kaybetmeyin diye harcıyoruz.
Bizler için ücretsiz olmayan tek şey, ZAMANIMIZ :)

Ticari projeleriniz için bize ulaşın.  

Teşekkürler

Microsoft Ürünleri

Veritabanı Teknolojileri

Web Teknolojileri

Mobil Programlama

Kullanıcı arayüzü araçları

Açık Kaynak Kodlu İçerik Yönetim Sistemleri

İletişim

V01D SYS ürünü ile ilgili neler yapılabildiği, neler yapılabileceği ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Void SYS Web & Windows APP

DOKUZ SISTEM BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Adres : Hasanefendi Mah. 1911 Sok. No:6/1 EFELER - AYDIN

Telefon : 0850 441 90 99 - Eposta: bilgi@dokuzsistem.com

Telefon : 0555 663 49 87

E-Posta : haktan.akdag@voidev.com - haktan.akdag@dokuzsistem.com

< /div>

Bağlantı oluştur